Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường hàng không mất bao lâu?

Hỏi
Vận chuyển hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam bằng đường hàng không mất bao lâu?
Trả lời
Quảng Tây – Hà Nội: 1 ngày
 Quảng Tây – Sài Gòn: 1-2 ngày
 Quảng Châu – Hà Nội: 2 ngày
 Quảng Châu – Sài Gòn: 2-3 ngày
Ngày đăng: 09-06-2016