Ưu điểm của dịch vụ gom hàng order là gì?

Hỏi

Ưu điểm của dịch vụ gom hàng order là gì?

Trả lời

Quy trình gom hàng order tại Phi Thuyền được tiến hành một cách nhanh chóng và an toàn. Khi tiến hành gom hàng thì Phi Thuyền sẽ đóng vai trò trung gian để giữ hàng cho đến khi khách hàng xác nhận đã nhận được hàng đúng tiêu chuẩn thì mới giao lại tiền cho các đơn vị bán. Thuận tiện nhất của dịch vụ này vẫn chính là khách hàng chỉ cần ở nhà, xem hàng, click chuột thì nhân viên Phi Thuyền sẽ đến tận nơi gom hàng đầy đủ, khoa học mà không tốn nhiều thời gian và công sức.
 
Ngày đăng: 09-06-2016