Phi Thuyền sẽ làm đại diện thương mại cho khách hàng như thế nào?

HỎI

Phi Thuyền sẽ làm đại diện thương mại cho khách hàng như thế nào?
 
TRẢ LỜI

Dịch vụ Phi Thuyền sẽ thay mặt khách hàng tìm kiếm, giao dịch với các nhà cung ứng tại Trung Quốc. Phi Thuyền sẽ đứng ra tìm kiếm nguồn hàng, tìm kiếm nhà cung cấp và tiến hành giao dịch, kí kết hợp đồng cũng như thanh toán số tiền hàng cho nhà cung cấp. Về phía khách hàng, trước khi bắt đầu giao dịch với nhà cung cấp hàng, Phi Thuyền sẽ tiến hành kí hợp đồng với quý khách và thực hiện từ A đến Z quy trình mua hàng tại Trung Quốc bao gồm tìm nguồn hàng, thanh toán tiền và vận chuyển về Việt Nam cho quý khách. Với quá trình hoạt động lâu dài tại thị trường Trung Quốc, Phi Thuyền đảm bảo sẽ giao dịch an toàn, thành công với các nhà sản xuất, các cửa hàng, mang lại cho quý khách sự đảm bảo về chất lượng hàng hóa và giá cả cạnh tranh nhất.
Ngày đăng: 04-06-2016