Những hàng hóa nào bị cấm khi vận chuyển, buôn bán ra nước ngoài?

HỎI

Những hàng hóa nào bị cấm khi vận chuyển, buôn bán ra nước ngoài?
 
TRẢ LỜI
 
Theo nghị định của Hội đồng Chính phủ trong Hội nghị thường vụ số 195-CP ngày 31 tháng 12 năm 1963:
Những hàng hóa nào bị cấm khi vận chuyển, buôn bán ra nước ngoài: hàng quốc cấm, vũ khí, hàng hóa nguy hiểm, dao, kiếm, súng nhựa, chất lỏng, pin, bình điện, các chất dễ gây cháy nổ, hàng hóa mang tính nhạy cảm,....
Một số lưu ý khi vận chuyển hàng hóa ra nước ngoài:
  •  Khách hàng tự chịu trách nhiệm nếu có những sản phẩm trên trong hàng hóa của Quý khách.
  •  Trong quá trình vận chuyển hàng hóa dễ vỡ có xảy ra hư hỏng, vì vậy các bạn nên đóng hàng cẩn thận.
Ngày đăng: 04-06-2016