Ngoài dịch vụ phiên dịch cho dân buôn lấy hàng Trung Quốc thì Phi Thuyền còn nhận dịch vụ nào khác?

Hỏi

Ngoài dịch vụ phiên dịch cho dân buôn lấy hàng Trung Quốc thì công ty Phi Thuyền còn nhận dịch vụ phiên dịch nào khác không?

Trả lời

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi! Ngoài dịch vụ phiên dịch cho dân buôn lấy hàng Trung Quốc thì công ty Phi Thuyền còn cung cấp một số dịch vụ phiên dịch khác như: Phiên dịch tháp tùng, phiên dịch dự án, phiên dịch thầm, phiên dịch tại tòa, phiên dịch cabin, phiên dịch hội thảo, phiên dịch hội chợ, phiên dịch đàm phán, hỗ trợ, tư vấn vận chuyển hàng hóa (Logistic and Cargo). Quý khách luôn có quyền được an tâm khi sử dụng dịch vụ của Phi Thuyền trên đất nước Trung Quốc.
Ngày đăng: 09-06-2016