Nếu hàng hóa hư hỏng thì bồi thường thế nào?

HỎI

Hàng hóa của người thuê vận chuyển nếu có xảy ra sự cố, hư hỏng thì bên vận chuyển sẽ bồi thường ra sao, có trách nhiệm như thế nào, có bộ luật nào quy định điều đó không?
 
TRẢ LỜI
 
Theo điều 539 bộ luật Dân sự, giữa bạn và công ty vận chuyển đã giao kết hợp đồng vận chuyển tài sản. Vì thế, bên vận chuyển phải đảm bảo vận chuyển tài sản đầy đủ, an toàn đến địa điểm đã định, theo đúng thời hạn; trả tài sản cho người có quyền nhận; chịu chi phí liên quan đến việc chuyên chở tài sản, trừ trường hợp có thỏa thuận khác; mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định của pháp luật; bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển hàng hóa trong trường hợp bên vận chuyển để mất mát, hư hỏng tài sản do lỗi của mình, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Theo quy định trên, bạn cần xác định lỗi của bên vận chuyển đối với việc hư hỏng tài sản mà bạn đã thuê vận chuyển hàng hóa từ đó, có căn cứ yêu cầu bên vận chuyển bồi thường thiệt hại cho bạn.
 
Việc bồi thường thiệt hại phải được thực hiện theo nguyên tắc:
  •  Thiệt hại phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời.
  •  Người gây thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường, nếu do lỗi vô ý mà gây thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế trước mắt và lâu dài của mình.
  •  Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì người bị thiệt hại hoặc người gây thiệt hại có quyền yêu cầu tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.
Riêng với công ty Phi Thuyền chúng tôi thì nếu hàng hóa bị thất lạc trong quá trình vận chuyển thì công ty sẽ bồi thường cho Quý khách không quá 300.000vnđ cho 1 kg hàng hóa.
Ngày đăng: 04-06-2016