Làm sao để tính được số lượng hàng hóa khi xếp vào Container?

Hỏi

Làm sao để tính được số lượng hàng hóa khi xếp vào Container?

Trả lời

Phi Thuyền hướng dẫn cách tính số lượng hàng hóa khi xếp vào Container để khách hàng dễ kiểm tra. Thường khi vận chuyển bằng hình thức này, nhân viên sẽ đóng hàng hóa của bạn theo từng kiện với số lượng sản phẩm bằng nhau.
Dưới đây là bảng thống kê kích thước và thể tích của 3 loại Container mà Phi Thuyền dùng để vận chuyển hàng hóa.
Làm sao để tính được số lượng hàng hóa khi xếp vào Container

Thể tích kiện (m) = Dài x Rộng x Cao
Ví dụ: Kiện hàng có kích thước (m): D: 0.58, R: 0.58, Cao: 0.64
Thể tích kiện (m3): 0.58 x 0.58 x 0.64 = 0.215
Số lượng kiện trong container 20 feet: 28/0.215 = 130 kiện
Số lượng kiện trong container 40 feet: 60/0.215 = 279 kiện
Số lượng kiện trong container 40 feet cao: 68/0.216 = 316 kiện
Nếu một kiện có 100 sản phẩm thì
Container 20 feet sẽ đóng được: 130 x 100 = 13.000 sản phẩm
Container 40 feet sẽ đóng được: 279 x 100 = 27.900 sản phẩm
Container 40 feet cao sẽ đóng được: 316 x 100 = 31.600 sản phẩm
 
Ngày đăng: 09-06-2016