Hàng hóa có được bảo đảm an toàn hơn khi vận chuyển bằng container không?

Hỏi

Hàng hóa có được bảo đảm an toàn hơn khi vận chuyển bằng container không?

Trả lời

Vận chuyển hàng hóa bằng container giúp quý khách hàng bảo vệ hàng hoá, giảm tình trạng mất cắp, hư hỏng, ẩm ướt và nhiễm bẩn. Đồng thời giảm chi phí bao bì và giảm thời gian kiểm đếm hàng. Hàng hoá của quý khách được đưa từ cửa đến cửa (door to door), thúc đẩy hoạt động thương mại phát triển. Vận chuyển bằng container giúp đơn giản hoá thủ tục trung gian trong quá trình vận chuyển nội địa, chi phí điều hành lúc lưu thông và giảm chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm.
Ngày đăng: 09-06-2016