Giá cả phiên dịch tại công ty Phi Thuyền được tính như thế nào?

Hỏi

Giá cả phiên dịch tại công ty Phi Thuyền được tính như thế nào?

Trả lời

Phi Thuyền cảm ơn các bạn đã gửi câu hỏi về cho chúng tôi. Tùy vào tính chất công việc, nhu cầu của khách hàng mà sẽ có những gói phiên dịch khác nhau, thông thường công ty Phi Thuyền chúng tôi có 4 gói (phiên dịch viên cấp độ C, phiên dịch viên cấp độ B, phiên dịch viên cấp độ A, phiên dịch viên đặc biệt). Đối với phiên dịch viên cấp độ C thì giá dịch vụ 300 tệ/ngày – nhân viên có kinh nghiệm dẫn khách dưới 1 năm, mức độ hài lòng chung của khách là 70% (trung bình khá). Phiên dịch viên cấp độ B thì giá dịch vụ 300 - 700 tệ/ngày – nhân viên có kinh nghiệm dẫn khách từ 1 - 2 năm, mức độ hài lòng chung của khách là 90% (trung bình). Phiên dịch viên cấp độ A thì giá dịch vụ trên 700 tệ/ngày – nhân viên có kinh nghiệm dẫn khách từ 3 năm trở lên, mức độ hài lòng chung của khách là 90 – 100% (tốt đến tốt tuyệt đối). Riêng đối với phiên dịch viên đặc biệt thì giá dịch vụ sẽ là 1.000 tệ/ngày – Khách hàng sẽ được lo từ A – Z.
 
 
Ngày đăng: 09-06-2016