Chi phí vận chuyển bằng container có phụ thuộc vào yếu tố nào?

Hỏi

Chi phí vận chuyển bằng container có phụ thuộc vào yếu tố nào không?

Trả lời

Trong chuyên chở hàng hóa bằng container, cước phí container được ấn định thành biểu cước như biểu cước của tàu chợ. Cước phí vận chuyển container thường bao gồm; chi phí vận tải nội địa; chi phí chuyên chở container ở chặng đường chính.; chi phí bến, bãi container ở cảng xếp, dỡ; chi phí khác...
Mức cước phí container phụ thuộc vào những yếu tố sau:
·        Loại, cỡ container (lớn hay nhỏ, chuyên dụng hay không chuyên dụng).
·        Loại hàng hóa xếp trong container, nghĩa là căn cứ vào cấp hạng hàng hóa.
·        Mức độ sử dụng trọng tải container.
·        Chiều dài và đặc điểm của tuyến đường chuyên chở.
 
Ngày đăng: 09-06-2016