Cước phí vận chuyển hàng hóa bằng container Trung Quốc - Việt Nam

Mức cước phí container phụ thuộc vào những yếu tố sau: Loại, cỡ container (lớn hay nhỏ, chuyên dụng hay không chuyên dụng), mức độ sử dụng trọng tải container, loại hàng hóa xếp trong container (nghĩa là căn cứ vào cấp hạng hàng hóa), chiều dài và đặc điểm của tuyến đường chuyên chở.
Trong chuyên chở hàng hóa bằng container, cước phí container được ấn định thành biểu cước như biểu cước của tàu chợ. Cước phí vận chuyển container thường bao gồm: Chi phí vận tải nội địa, chi phí chuyên chở container ở chặng đường chính, chi phí bến, bãi container ở cảng xếp, dỡ và một số chi phí khác.
 
Cước phí vận chuyển hàng hóa bằng container Trung Quốc - Việt Nam

Mức cước phí container phụ thuộc vào những yếu tố sau: Loại, cỡ container (lớn hay nhỏ, chuyên dụng hay không chuyên dụng), mức độ sử dụng trọng tải container, loại hàng hóa xếp trong container (nghĩa là căn cứ vào cấp hạng hàng hóa), chiều dài và đặc điểm của tuyến đường chuyên chở.
Để giúp Quý khách hiểu rõ hơn về cước phí vận chuyển bằng container, chúng tôi có thế tóm tắt gồm 3 loại: Cước vận chuyển container tính theo mặt hàng (CBR: Commodity Box Rate), cước phí container tính chung cho mọi loại hàng (FAK: Freight all kinds Rate), cước phí hàng chở lẻ.
Trường hợp cước phí được tính theo mặt hàng thì người chuyên chở sẽ căn cứ vào khả năng sử dụng trung bình của container mà tính toán dể ấn định mức cước (ví dụ: 14 tấn container loại 20 feet). Còn đối với cước phí tính chung cho mọi hoạt động thì người chuyên chở về cơ bản căn cứ vào tổng chi phí dự tính của chuyến đi chia cho số container dự tính vận chuyển. Nhưng ở loại cước này lại cũng có những bất cập ở chỗ chủ hàng có hàng hóa giá trị cao hơn thì lợi, còn chủ hàng có giá trị thấp lại bất lợi. Riêng đối với cước phí chở lẻ thì được tính theo trọng lượng, thể tích hoặc giá trị của hàng hóa đó (tuỳ theo sự lựa chọn của người chuyên chở), cộng với các loại dịch vụ làm hàng lẻ như phí bên bãi container (container freight station charges), phí nhồi, rút hàng ra khỏi container (Less than container load charges).
Xem thêm: Cách tính toán để đóng hàng lên container không bị rớt